TOUCHDOWN NEW YORK

Jeg har nu været i New York i fire dage, og vi har allerede nået en hel del. Første dag var jeg pænt jetlagged og endte med at være vågen i 26 timer, hvilket var ret lang tid – men jeg har allerede vænnet mig til døgnrytmen nu, så det er virkelig rart. Jeg bor ved en pige, der hedder Megan, som jeg lærte at kende på et udvekslingsprogram med mit gymnasium  – og nu er hun en af mine bedste veninder. Vi bruge den første dag på at snakke, cykle rundt i byen hun bor i (Bay Shore), og så gik vi i seng. Hun havde været på arbejde, så hun kom også lidt sent hjem. Om torsdagen kørte vi ud til South Hamptons, som nogle af jer måske husker fra Gossip Girl, hvor vi var på stranden og kiggede på alle de flotte huse. Vi så Netflix om aftenen, og så gik vi tidligt i seng, for at stå tidligt op om fredagen, hvor vi tog ind til New York City. Jeg har været der før, hvor vi boede derinde i en uge, så det var bare en lille hyggetur, hvor vi startede på the High Line, videre til the Chelsea Market, Times Square, Rockefeller Center og sluttede af med en gåtur i Central Park. I dag skal jeg med Megan på arbejde, og hun arbejder på en færge, hvor de sejler over til strandene – og så skal vi være der lidt. Jeg tror vi runder dagen af med en fest i aften, hvorhenne er jeg ikke helt sikker på, hehe. Husk og følg med på Snapchat: mariabaekc og Instagram: insidebeautydk, hvor jeg opdaterer mere. Lige nu sidder jeg ved poolen i 30 graders varme, og skal til at gøre mig klar. Jeg elsker at være her!

English/I’ve been in New York for four days now, and we’ve already been doing quite a lot. The first day I was pretty jet lagged and ended up being awake for 26 hours, which was a pretty long time – but I’m already adjusted to the different time zones now, so that’s really nice. I’m living with a girl called Megan, who I got to know on an exchange program with my High School – and now she’s one of my best friends. We spent the first day talking, bicycling around the town she lives in (Bay Shore), and then we went to bed. She had been at work, so she got home pretty late as well. On Thursday we drove out to the South Hamptons, which some of you may know from Gossip Girl, where we went to the beach and looked at all the pretty houses. We watched Netflix at night and then we went to bed early to get up early at Friday, where we went to New York City. I’ve been there before, and that time I lived there for a week, so it was just a little trip, where we started at the High Line, went on to the Chelsea Market, Times Square, Rockefeller Center and ended the day with a walk in Central Park. Today I’m going to work with Megan, and she works on a ferry, where they sail around to all the beaches, so we’re gonna spend some time there as well. I think we’re gonna end today with a party, but I’m not sure where. Remember to follow me on Snapchat: mariabaekc and Instagram: insidebeautydk, where I update you more frequently. Right now I’m sitting by the pool in 30 degrees celsius heat and I will soon start getting ready. I love being here! 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*